SÀN GỖ CĂM XE (LÀO)

CÔNG TY SÀN GỖ DUY HÙNG

Số 01, TT4, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0984 142 689 – 0983 754 505
Lĩnh vực kinh doanh: Sàn gỗ tự nhiên
================

SÀN GỖ CĂM XE (LÀO)

STT Tên hàng  Kích thước (mm) Đơn giá
(VNĐ/m2)
Ghi chú 
1 Sàn gỗ căm xe (Lào) 17/95/600  900.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
2 Sàn gỗ căm xe (Lào) 17/95/700  920.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
3 Sàn gỗ căm xe (Lào) 17/95/900  950.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
4 Sàn gỗ căm xe (Lào) 17/95/1000  980.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
5 Sàn gỗ căm xe (Lào) 17/95/1200  1.000.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
6 Sàn gỗ căm xe (Lào) 15/90/450  780.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
7 Sàn gỗ căm xe (Lào) 15/90/600  850.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
8 Sàn gỗ căm xe (Lào) 15/90/750  870.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
9 Sàn gỗ căm xe (Lào) 15/90/900  890.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
10 Sàn gỗ căm xe (Lào) 15/90/1050  890.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
11 Chân tường  120.000đ/m dài Hoàn thiện đo thực tế

Bảo hành: 5 năm.