SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY SÀN GỖ DUY HÙNG

Số 01, TT4, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0984 142 689 – 0983 754 505
Lĩnh vực kinh doanh: Sàn gỗ tự nhiên
================

SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

STT Tên hàng  Đơn giá 
(VNĐ/m2)
Ghi chú 
1 Sàn Jawa dày 8mm  195.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
2 Sàn Jawa dày 12mm cốt xanh chống thấm  290.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
3 Sàn Thaione (Thái) 8mm  260.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
4 Sàn Thaione (Thái) 12mm  325.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
5 Sàn Bestfloor (Malaysia) 8mm  285.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
6 Sàn Bestfloor (Malaysia) 12mm  450.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
7 Sàn Jami (Malaysia) 8mm  330.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
8 Sàn Jami (Malaysia) 12mm  375.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế