SÀN GỖ HƯƠNG (LÀO)

CÔNG TY SÀN GỖ DUY HÙNG

Số 01, TT4, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0984 142 689 – 0983 754 505
Lĩnh vực kinh doanh: Sàn gỗ tự nhiên
================

SÀN GỖ HƯƠNG (LÀO)

STT Tên hàng  Kích thước (mm) Đơn giá hoàn thiện
(VNĐ/m2)
Ghi chú 
1 Sàn gỗ hương  (Lào) 17/95/450  1.500.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
2 Sàn gỗ hương (Lào) 17/95/600  1.750.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
3 Sàn gỗ hương (Lào) 17/95/750  1.800.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
4 Sàn gỗ hương (Lào) 17/95/800  1.850.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
5 Sàn gỗ hương (Lào) 17/95/900  1.950.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
6 Sàn gỗ hương (Lào) 17/95/1000  2.050.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
7 Sàn gỗ hương  (Lào) 17/95/1200  2.250.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế
8 Chân tường  220.000đ/m² Hoàn thiện đo thực tế

Bảo hành: 5 năm.